Plán priestorov

Ďalšie stretnutie fanúšikov mobilných technológií s názvom Orange Android Roadshow sa uskutoční už 26. novembra v Trnave. Začíname o 10:00 v Hoteli Holiday Inn na adrese Hornopotočná 5 917 01 Trnava.

Registruj sa do Trnavy

Prihlás sa už teraz na akciu v Trnave, 26. novembra 2016. Registrácia a účasť je zadarmo.

Registrovať