Plán priestorov

Ďalšie stretnutie fanúšikov mobilných technológií s názvom Orange Android Roadshow sa uskutoční už 26. novembra v Trnave. Začíname o 10:00 v Hoteli Holiday Inn na adrese Hornopotočná 5 917 01 Trnava.

Registruj sa do Košíc

Prihlás sa už teraz na akciu v Košiciach, 29. apríla 2017. Registrácia a účasť je zadarmo.

Registrovať